Un exemple de la metodologia ‘learning by Doing’: pràctica en hidroteràpia

A més de ser l’únic grau universitari en fisioteràpia que s’imparteix completament en anglès, una altra de les característiques principals del Grau en Fisioteràpia Internacional és que l’estudiant pot desenvolupar la metodologia ‘learning by doing’, mitjançant la qual pot posar en pràctica els continguts teòrics impartits a classe. Us presentem l’exemple de la pràctica  d’hidroteràpia, un mètode de tractament utilitzat per la fisioteràpia que presenta nombrosos beneficis a les patologies de l’aparell locomotor.

Aquesta pràctica, impartida pel professor brasiler Vinicius Rosa d’Oliveira, comença ja a la classe teòrica, on l’alumne adquireix els coneixements sobre els diferents exercicis a realitzar, les bases científiques que avalen la seva aplicació i els resultats dels diferents procediments.

Però per entendre millor el mètode d’aplicació, els alumnes realitzen la pràctica, sempre amb l’assessorament del professor que els acompanya en tot moment. A més, el fet de treballar en grups reduïts implica que l’equip docent té la possibilitat d’individualitzar l’atenció i mantenir una relació més propera amb l’alumnat.

En el següent vídeo podeu veure com es desenvolupa la pràctica.