FISIOTERÀPIA INTERNACIONAL

QUÈ ÉS I A QUI VA DIRIGIT?

L'OBJECTIU
LA UNIVERSITAT
NOVES TECNOLOGIES
EUSES-ENTI
EL GRAU
MODALITAT D'ESTUDIS
ACCÉS
CONVALIDACIONS
BEQUES
L'OBJECTIU

L'OBJECTIU

Es tracta d’una formació orientada a l’aprenentatge dels diferents aspectes de la Fisioteràpia (valoració, diagnòstic, disseny i desenvolupament de tractaments) treballant en anglès competències transversals d’excel·lència acadèmica i integració curricular de les noves tecnologies aplicades al món de la Fisioteràpia.

Un dels punts forts del grau és que és completament en anglès, de fet són els únics estudis universitaris de fisioteràpia a Catalunya 100% en anglès, un element importantíssim dins de l’àmbit de la salut, ja que la majoria d’articles acadèmics estan escrits en aquest idioma. És per això que creiem que els futurs professionals han de dominar l’anglès, fet que a més obre als nostres alumnes les portes a l’estranger.

El Grau aprofita les sinergies entre l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG) i l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB), les dues universitats que imparteixen conjuntament el grau, per integrar les noves tecnologies al món de la Fisioteràpia.

En aquest sentit, la formació està permanentment adaptada a les necessitats del sector, el què propicia una formació multidisciplinar en les àrees de geriatria, rehabilitació cardiorespiratòria, pediatria, neurologia, traumatologia o lesions esportives.

 

LA UNIVERSITAT

LA UNIVERSITAT

El Grau en Fisioteràpia Internacional està impartit conjuntament per l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG) i l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB). Les classes tenen lloc al Campus de la Salut de Bellvitge, un dels punts de referència en la recerca clínica de Catalunya.

Barcelona és una ciutat ideal per estudiar, amb multitud d’oportunitats, bona climatologia i una forta comunitat internacional. És per això que els nostres estudis són un punt de trobada per molts alumnes amants de la fisioteràpia d’arreu del món.

NOVES TECNOLOGIES

NOVES TECNOLOGIES

Actualment, les noves tecnologies són cada vegada més presents a tots els àmbits de la salut, també a la fisioteràpia. És per això que el Grau en Fisioteràpia Internacional és pioner i està molt enfocat en l’adaptació d’eines tecnològiques per a poder desenvolupar tractaments innovadors, que a més millorin l’eficàcia dels diagnòstics i els resultats terapèutics dels pacients

L’estudiant podrà dissenyar i desenvolupar eines informàtiques interactives i aplicacions per a dispositius mòbils per tal de complementar la seva tasca com a fisioterapeuta, englobant la totalitat d’àrees d’actuació: tant l’avaluació, com la diagnosi i el tractament.

Les sinergies que ens aporta l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB), la Universitat del Videojoc i dels Serious Games, són les que ens permeten realitzar projectes de col·laboració perquè els alumnes estiguin preparats pel futur digital.

EUSES-ENTI

Euses - Enti

EUSES - ENTI

El Grau en Fisioteràpia Internacional està impartit conjuntament per l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG) i l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB), dues universitats punteres en els seus respectius àmbits amb una sòlida trajectòria acadèmica.

La simbiosi entre EUSES i ENTI és una unió natural i lògica: la suma de les dues branques de coneixement, noves tecnologies i fisioteràpia, aporta a l’estudiant un valor afegit en el desenvolupament d’eines tecnològiques aplicades al sector de la salut.

Les dues universitats creuen en la metodologia ‘learning by doing’, on l’estudiant treballa d’una manera pràctica, aprenent dels errors comesos sempre sota la supervisió del professorat.  Com no podia ser d’una altra manera, el Grau en Fisioteràpia Internacional recull l’experiència d’ENTI-UB i EUSES-UdG per aplicar l’innovador mètode.

El futur graduat d’EUSES – ENTI serà un professional de caràcter internacional, amb un vast coneixement de fisioteràpia i també de les noves tecnologies (que avui en dia no es contemplen en cap escola universitària de Fisioteràpia). Estem davant d’un nou professional, que afegirà qualitat al servei assistencial i que a més a més tindrà la potencialitat de crear nous recursos i eines tecnològiques beneficioses per la seva tasca professional.

Si entenem al futur diplomat d’EUSES – ENTI com a un professional de caràcter internacional i a això li afegim el coneixement, dins dels seus estudis, de les noves tecnologies (que a dia d’avui no es contemplen en cap escola universitària de Fisioteràpia des del punt de vista que nosaltres oferim), estem davant d’un nou professional, que afegirà qualitat al servei assistencial però que pot, al seu torn, ser un creador de nous recursos.

Les classes són íntegrament en llengua anglesa, una llengua el domini de la qual suposa, no ja una necessitat en la societat actual, sinó una competència bàsica per al coneixement de la producció científica i l’adquisició d’un òptim nivell professional.

EL GRAU

EL GRAU

El Grau Interuniversitari en Fisioteràpia UB-UdG consta d’una càrrega total de 240 crèdits ECTS, distribuïts en quatre cursos de 60 crèdits ECTS. La nostra oferta formativa es fonamenta en l’aprenentatge pràctic basat en una sòlida formació teòrica, mantenint en tot moment un vincle entre el desenvolupament acadèmic i el món professional.

MODALITAT D'ESTUDIS

MODALITAT D'ESTUDIS

Els estudis en Fisioteràpia es basen en la dualitat teoricopràctica. Les classes teòriques permeten al futur fisioterapeuta l’obtenció d’eines de valoració, teràpia i disseny de tractaments. Les classes pràctiques tenen com a objectiu aplicar els principis teòrics de manera tècnica, així com reproduir un ambient real de casos clínics.

A més, el Grau compta amb un important volum d’hores de pràctiques clíniques, realitzades en diferents centres sanitaris. El seguiment és individualitzat, a través de l’organització de grups de pràctiques amb un volum d’alumnat assumible, per garantir la millor qualitat i seguiment docent, així com l’organització de tutories i seminaris per a monitoritzar i optimitzar el rendiment de cada alumne al llarg del curs.

El desenvolupament del Grau se subdivideix en dos semestres per curs. Cada assignatura consta d’un volum concret de crèdits que l’alumne ha de superar de manera individual, sense necessitat d’haver d’aprovar una revàlida o examen conjunt al final de cada curs acadèmic, a diferència de determinats sistemes educatius europeus.

ACCÉS

ACCÉS

 

Respecte al tràmit i consultes d’accés a la universitat, així com les informacions relatives a la preinscripció universitària, la Generalitat de Catalunya gestiona els tràmits corresponents a través de la seva pàgina web.

Paral·lelament, aquells estudiants que procedeixin de la gran majoria de sistemes educatius europeus han de completar una sèrie de tràmits administratius que conclouen amb l’obtenció d’un document de “Credencial”, amb validesa de dos anys, que els habilita per optar a aconseguir una plaça universitària. Aquest procés és aplicable tant a estudiants en possessió del títol de Batxillerat Europeu, com del Diploma de Batxillerat Internacional, o d’estudis de Batxillerat procedents de sistemes educatius d’Estats membres de la Unió Europea o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals.

CONVALIDACIONS

CONVALIDACIONS

Els alumnes que hagin cursat estudis superiors (sense necessitat d’haver conclòs els mateixos) en universitats europees poden optar al reconeixement d’assignatures. Aquest sistema és beneficiós, ja que permet a la institució reconèixer l’adquisició de competències prèvies, i suposa un avantatge per a l’alumne que ha cursat assignatures prèvies, en poder optar a processos de convalidació que agilitzaran la durada i el desenvolupament dels seus estudis.

BEQUES

BEQUES

Com en tota institució universitària estatal, l’estudiant del Grau Interuniversitari en Fisioteràpia pot tenir accés a les beques que atorga el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport; a més, pot sol·licitar i eventualment obtenir les beques proporcionades per la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a l’alumnat procedent d’altres països i/o sistemes educatius, és aconsellable remetre als organismes ministerials corresponents per informacions relatives a beques o ajudes econòmiques associades.