VALIDATIONS

Els alumnes que hagin cursat estudis superiors (sense necessitat d’haver conclòs els mateixos) en universitats europees poden optar al reconeixement d’assignatures. Aquest sistema és beneficiós, ja que permet a la institució reconèixer l’adquisició de competències prèvies, i suposa un avantatge per a l’alumne que ha cursat assignatures prèvies, en poder optar a processos de convalidació que agilitzaran la durada i el desenvolupament dels seus estudis.