Archive for juliol 2017

El Grau en Fisioteràpia Internacional, la via d’accés a un ampli ventall de sortides laborals

El Grau en Fisioteràpia Internacional de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) i de l’Escola de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG) t’aporta una sòlida formació, especialitzada en la valoració, el diagnòstic, el disseny i el desenvolupament de tractaments en l’àmbit de la fisioteràpia. A més, amb el doble valor afegit d’estudiar íntegrament en anglès, un…

Read More

La visió completa i global del Grau en Fisioteràpia Internacional

El Grau en Fisioteràpia Internacional de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) i de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG), la primera titulació universitària íntegrament en anglès, t’ofereix un enfocament holístic i global de la fisioteràpia, incorporant les noves TIC, pròpies de l’e-health, aplicades al camp de la salut. A través d’un itinerari…

Read More

The complete and global view of the Degree in International Physiotherapy

The Degree in International Physiotherapy from the School of New Interactive Technologies (Escola de Noves Tecnologies Interactives – ENTI-UB) and from the University School of Health and Sport (Escola Universitària de la Salut i l’Esport – EUSES-UdG), the first university degree entirely in English, provides you with a holistic and global approach to physiotherapy, incorporating…

Read More

El Grau en Fisioteràpia Internacional, la primera titulació en anglès que millora el teu accés al mercat laboral

En un món tan globalitzat com l’actual, l’anglès s’ha convertit en una eina de comunicació per excel·lència, tant en l’àmbit acadèmic com professional. Precisament, en l’àmbit divulgatiu, o científic, les publicacions en anglès són les que obtenen un major nombre de cites i un major impacte en comparació amb qualsevol altre idioma. Aquesta realitat es…

Read More