Archive for juny 2017

Recta final de les preinscripcions universitàries. Entra al portal Accesnet i inscriu-te al Grau en Fisioteràpia Internacional al Campus de Barcelona

Entrem a la recta final de les preinscripcions universitàries. Si vols seleccionar com a prioritari el Grau en Fisioteràpia Internacionalde l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) i de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG), hauràs de seguir aquestes indicacions i introduir el codi 91908 (per a espanyols o estrangers amb permís de residència)…

Read More

Final stretch of the university pre-enrolment. Login to the Accesnet portal and enrol for the degree in International Physiotherapy at the Campus of Barcelona

We are entering the final stretch of the university pre-enrolments. If you would like to select the Degree in International Physiotherapy from the School of New Interactive Technologies (Escola de Noves Tecnologies Interactives – ENTI-UB) and the University School of Health and Sport (Escola Universitària de la Salut i l’Esport – EUSES-UdG) as a priority,…

Read More

Els avantatges d’estudiar el Grau en Fisioteràpia Internacional

El Grau en Fisioteràpia Internacional de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) i de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG)t’aportauna formació especialitzada i de qualitat, orientada a l’aprenentatge dels diferents aspectes de la fisioteràpia: des de la valoració, el diagnòstic aldisseny idesenvolupament de tractaments. Però a més, com alumne, comptaràs amb els següents…

Read More

The advantages of studying the Degree in International Physiotherapy

The Degree in International Physiotherapy from the School of New Interactive Technologies (Escola de Noves Tecnologies Interactives – ENTI-UB) and the University School of Health and Sport (Escola Universitària de la Salut i l’Esport – EUSES-UdG)provides a quality specialised training that is aimed at learning the different aspects of physiotherapy: ranging from the assessment, diagnosis,…

Read More

El Grau en Fisioteràpia Internacional aposta per innovadores metodologies d’aprenentatge per fomentar el raonament crític de l’alumnat

El Grau en Fisioteràpia Internacionalde l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) i de l’Escola de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG) incideix en una formació holística i especialitzada en els diferents aspectes de la fisioteràpia com: la valoració, el diagnòstic, el disseny i el desenvolupament de tractaments, estudiant íntegrament en anglès. A més, durant aquests estudis s’implementen…

Read More

The Degree in International Physiotherapy is committed to innovative learning methodologies to promote the critical reasoning of its students

The Degree in International Physiotherapy from the School of New Interactive Technologies (Escola de Noves Tecnologies Interactives – ENTI-UB) and the School of Health and Sport (Escola de la Salut i l’Esport – EUSES-UdG) focuses on a training that is holistic and specialised in the different aspects of physiotherapy, such as: the assessment, diagnosis, design…

Read More