Archive for abril 2017

Un itinerari formatiu holístic, tecnològic i global caracteritza el pla d’estudis el Grau en Fisioteràpia Internacional

El Grau en Fisioteràpia Internacional de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) i de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG) t’ofereix una formació universitària íntegrament en anglès i amb una clara vocació global. A més, per tal de respondre a les demandes i necessitats de la societat actual, el pla d’estudis d’aquesta titulació…

Read More

A holistic, technological and global training programme characterises the syllabus of the Degree in International Physiotherapy

The Degree in International Physiotherapy from  the School of New Interactive Technologies (Escola de Noves Tecnologies Interactives – ENTI-UB) and the University School for Health and Sport (Escola Universitària de la Salut i l’Esport – EUSES-UdG) offers you a university training course that is entirely in English and with a clear global vocation. In addition,…

Read More

El vessant tecnològic del Grau en Fisioteràpia Internacional, gràcies a la sinergia entre ENTI-UB, la Universitat del Videojoc i EUSES, la Universitat de la Salut i l’Esport

El Grau en Fisioteràpia Internacional, de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) i de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG), incideix en una formació de qualitat i especialitzada en l’aplicació de la tecnologia e-health al camp de la fisioteràpia i de la salut, estudiant íntegrament en anglès. Tot plegat, et convertirà en un…

Read More

The technological aspect of the Degree in International Physiotherapy, thanks to the synergy between ENTI-UB, the Video Game University and EUSES, the University of Health and Sport

The Degree in International Physiotherapy from the School of New Interactive Technologies (Escola de Noves Tecnologies Interactives – ENTI-UB) and the School of Health and Sport (Escola Universitària de la Salut i l’Esport – EUSES-UdG), is committed to providing a quality training that specialises in the application of e-Health technology in the field of physiotherapy…

Read More

Estudiar en anglès és la via d’accés a una professió de futur i global. Amplia els teus horitzons laborals, estudiant el Grau en Fisioteràpia Internacional

En un món global com l’actual, l’anglès s’ha convertit en un idioma de comunicació internacional. Sens dubte, el domini d’aquesta llengua et permet accedir a una informació més actual i completa, conèixer els últims avanços i poder consultar amb facilitat la majoria de textos científics, acadèmics i tecnològics, escrits en anglès. A més, les publicacions…

Read More

Studying in English is the gateway to a global profession with a future. Broaden your employment horizons by studying the Degree in international Physiotherapy.

In a global world like the current one, English has become a language of international communication. Without a doubt, being fluent in this language allows you to access the most current and complete information, learn about the latest developments and consult most of the technological, academic and scientific texts, written in English, with ease. In…

Read More