Archive for gener 2017

Coneixes les vuit qualitats essencials d’un fisioterapeuta? Aprèn a implementar-les durant el Grau en Fisioteràpia Internacional

La fisioteràpia té la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones i d’ajudar a la prevenció de diferents patologies. Durant el Grau en anglès en Fisioteràpia Internacional de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) i de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG), aprendràs a aplicar les noves tecnologies a l’àmbit…

Read More

Do you know the eight qualities that are essential for a physiotherapist? Learn how to implement them during the Degree in International Physiotherapy

The purpose of Physiotherapy is to improve the quality of life of people and to aid in the prevention of various pathologies. During the Degree in International Physiotherapy from the School of New Interactive Technologies (Escola de Noves Tecnologies Interactives – ENTI-UB) and the University School of Health and Sport (Escola Universitària de la Salut…

Read More

“La dinàmica de les activitats de la vida diària en adults majors institucionalitzats: estudi longitudinal de dos anys”, publicació del professor Javier Jerez

Al Grau en Fisioteràpia Internacional d’EUSES-UdG i ENTI-UB la feina de recerca és una de les branques més importants. El nostre professorat compagina la docència amb la investigació. El professor Javier Jerez Roig  n’és un exemple. Va realitzar un estudi anomenat “La dinàmica de les activitats de la vida diària en adults majors institucionalitzats: estudi…

Read More

“Dynamics of activities of daily living performance in institutionalized older adults: A two-year longitudinal study”

In the Degree in International Physiotherapy from EUSES-UdG and ENTI-UB research work is one of the most important branches. Our teaching team combines teaching and research. The lecturer Javier Jerez Roig is an example. He carried out a study entitled “Dynamics of activities of daily living performance in institutionalized older adults: A two-year longitudinal study.”…

Read More

Coneix les noves TIC aplicades a la salut de la mà d’un professorat de primer nivell, estudiant el Grau en Fisioteràpia Internacional

Durant el Grau en Fisioteràpia Internacional de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) i de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG) aprendràs a aplicar les noves tecnologies a l’àmbit de la salut i coneixeràs els diferents vessants de la fisioteràpia, des de la valoració, el diagnòstic, el disseny i el desenvolupament de tractaments,…

Read More

Learn about the new ICTs applied to health at the hands of a top level teaching staff, by studying the Degree in International Physiotherapy

During the Degree in International Physiotherapy from the School of New Interactive Technologies (Escola de Noves Tecnologies Interactives – ENTI-UB) and the School of Health and Sport (Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG) you will learn to apply new technologies to healthcare, and you will learn the different aspects of physiotherapy, from the…

Read More