Archive for agost 2016

Una formació integral en fisioteràpia i noves tecnologies en anglès? Estudia el Grau en Fisioteràpia Internacional al Campus de la UB

Durant el Grau en Fisioteràpia Internacional de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) i de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG) aprendràs a valorar, diagnosticar, dissenyar i desenvolupar tractaments, amb el doble valor afegit d’estudiar en anglès i d’incorporar les noves tecnologies al camp de la fisioteràpia. Així doncs, coneixeràs amb detall els…

Read More

A comprehensive training in physiotherapy and new technologies in English? Study the Degree in International Physiotherapy at the Campus of the UB

During the Degree in International Physiotherapy from the School of New Interactive Technologies (Escola de Noves Tecnologies Interactives – ENTI-UB) and the School of Health and Sport (Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG) you will learn to assess, diagnose, design and develop treatments, with the double added value of studying in English and…

Read More

Estudia en anglès des de Barcelona amb el Grau en Fisioteràpia Internacional. Prepara el teu futur professional de la millor manera

En un món tan globalitzat com l’actual, l’anglès s’ha convertit en l’idioma de comunicació per excel·lència. Precisament, en l’àmbit divulgatiu, acadèmic o científic, les publicacions en anglès són les que obtenen un major nombre de cites i un major impacte en comparació amb qualsevol altre idioma. Aquesta realitat es té molt en compte al Grau…

Read More

Study in English in Barcelona with the Degree in International Physiotherapy. Prepare your professional future in the best possible way.

In a world as globalised as ours currently is, English has become the language of communication par excellence. Indeed, in the fields of dissemination, academia or science, publications in English are those that obtain the largest number of citations and have a greater impact compared to any other language. This circumstance is considered of the…

Read More

Prepara amb èxit el teu futur professional, estudiant el Grau en Fisioteràpia Internacional al Campus de la UB

Un professorat especialitzat i vinculat amb el món de la fisioteràpia, una formació íntegrament en anglès i posada al dia en les noves tecnologies aplicades a la salut són alguns dels avantatges d’estudiar el Grau en Fisioteràpia Internacional, de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) i de l’Escola de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG). La…

Read More