Archive for desembre 2015

Vols conèixer l’impacte de les noves tecnologies en l’àmbit sanitari? Estudia el Grau en Fisioteràpia Internacional al Campus de Barcelona

Actualment, l’ús de les noves tecnologies al món sanitari i socialésimprescindible. Les TIC estan canviant la manera d’interactuar dels diversos actors del sistema sanitari, aconseguint una major eficiència i sostenibilitat del mateix. Si vols conèixer en profunditat l’impacte de les noves TIC en l’àmbit de la fisioteràpia, una excel·lent opció és estudiar el Grau en…

Read More

Are You Interested in the Impact of New Technologies on the Healthcare Field? Study the Degree in International Physiotherapy at the Campus in Barcelona

Nowadays, the use of new technologies in the healthcare and social fields is essential. ICT are changing the way in which the different parties in the health care system interact thus becoming more efficient and sustainable. If you would like to have an in-depth knowledge on the impact of the new ICT on physiotherapy, an…

Read More

Coneixes els avantatges d’estudiar el Grau en Fisioteràpia Internacional al Campus de Barcelona?

Si decideixes estudiar el Grau en Fisioteràpia Internacional de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) i de l’Escola de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG) al Campus de Barcelona, obtindràs una formació dinàmica i de qualitat, orientada a l’aprenentatge dels diferents aspectes de la fisioteràpia com per exemple: la valoració, el diagnòstic, disseny i desenvolupament de…

Read More

Are you aware of the advantages of studying the Degree in International Physiotherapy at the Campus in Barcelona?

If you decide to study the Degree in International Physiotherapy in ENTI-UB (School of New Interactive Technologies) and the University of Health and Sport (EUSES-UdG) at the Campus in Barcelona, you will obtain a dynamic and quality training. It is oriented towards the different aspects of physiotherapy as for example: evaluation, diagnosis, design and treatment…

Read More

Uns estudis en anglès i amb vocació internacional? Estudia el Grau en Fisioteràpia Internacional al Campus de Barcelona

Al Campus de Barcelona, pots estudiar el Grau en Fisioteràpia Internacional de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) i de l’Escola de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG), els primers estudis íntegrament en anglès, especialitzats en fisioteràpia. Sens dubte, el domini d’aquest idioma aporta avantatges tant en l’àmbit educacional com laboral. D’una banda, podràs accedir a…

Read More

Studying in English and with an international calling? Study the Degree in International Physiotherapy at the Campus in Barcelona

At the Campus in Barcelona, you can study the Degree in International Physiotherapy in  ENTI-UB (School of New Interactive Technologies) and the University of Health and Sport (EUSES-UdG). It is the first course taught entirely in English and specialized in physiotherapy. Mastering this language is undoubtedly an advantage both in the educational and working environments.…

Read More