Archive for novembre 2015

Sabies que una de les sortides professionals del fisioterapeuta està relacionada amb l’ergonomia i la salut laboral? Estudia el Grau en Fisioteràpia Internacional al Campus de Barcelona

Si vols dedicar-te a l’àmbit de la prevenció i la salut laboral, al Grau en Fisioteràpia Internacional del Campus de Barcelona, aprendràs els aspectes clau de l’ergonomia, una disciplina que té com a principal objectiu l’adequació dels productes, sistemes i entorns a les necessitats, limitacions i característiques dels seus usuaris, optimitzant l’eficàcia, seguretat i benestar.…

Read More

Did you know that one of the career prospects in physiotherapy is related to ergonomics and health in the workplace? Study the Degree in International Physiotherapy at the Campus in Barcelona

If you would like to develop a career in health and safety in the workplace, apply for the Degree in International Physiotherapy at the Campus in Barcelona. In this Degree, the key aspects of ergonomics are taught. Ergonomics is a discipline focused on adapting the products, systems and environments to the needs, constraints and features…

Read More

Una formació on s’aprenen els diferents aspectes de la fisioteràpia, incorporant les noves TIC i estudiant en anglès? Estudia el Grau en Fisioteràpia Internacional al Campus de Barcelona

Si vols aprendre els aspectes clau de la fisioteràpia com: la valoració, el diagnòstic, el disseny i el desenvolupament de tractaments, incorporant les noves tecnologies i estudiant íntegrament en anglès, la millor opció és triar el Grau en Fisioteràpia Internacional de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) i de l’Escola de la Salut i l’Esport…

Read More

Are you looking for a course to learn different aspects of physiotherapy, which includes the new ICT and in English? Study the Degree in International Physiotherapy at the Campus in Barcelona

If you would like to learn the key aspects in physiotherapy, such as evaluation, diagnosis, design and development of treatments, incorporating new technologies and being taught entirely in English, the best option is to choose the Degree in International Physiotherapy in the School of New Interactive Technologies (ENTI-UB) and the University of Health and Sport…

Read More

Vols dedicar-te a la prevenció i tractament de les lesions esportives? Estudia el Grau en Fisioteràpia Internacional al Campus de Barcelona

Davant el creixent auge, popularització i desenvolupament de l’esport a la nostra societat, cada cop pren més força un nou perfil professional: el del fisioterapeuta de l’esport. És a dir, un professional sanitari especialitzat en la prevenció i tractament de lesions esportives. Si vols dedicar-te professionalment a aquest àmbit, una excel·lent opció és estudiar el…

Read More

Would you like to develop a career in the prevention and treatment of sports injuries? Study the Degree in International Physiotherapy at the Campus in Barcelona

Sport is growing, becoming more popular and developing in our society and thus a new professional profile is becoming more prominent: the sports physiotherapist. That is to say, a health professional specialized in preventing and treating sports injuries. If you would like to develop a career in this field, an excellent option is to study…

Read More