Archive for juliol 2015

Vols estudiar un Grau especialitzat en fisioteràpia en anglès, amb vocació global i des de Barcelona? Matricula’t al setembre al Grau en Fisioteràpia Internacional

El Grau en Fisioteràpia Internacional, de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) i de l’Escola de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG), és la primera titulació 100% en anglès especialitzada en fisioteràpia. Des del primer curs, al Campus de Barcelona, les classes es duen a terme íntegrament en llengua anglesa. Un idioma imprescindible, tant per al…

Read More

Would you like to study a Degree specialized in physiotherapy in English, with a global calling and from Barcelona? Enrol in the International Physiotherapy Degree in September

The Degree in International Physiotherapy, in the School of New Interactive Technologies (ENTI-UB) and University of Health and Sport (EUSES-UdG), is the first Degree that is taught 100% in English and specialized in physiotherapy. From the first year onwards, in the Campus of Barcelona, the lessons are taught entirely in English. An essential language both…

Read More

Vols aprendre a aplicar les noves tecnologies al camp de la fisioteràpia? Estudia el Grau en Fisioteràpia Internacional al Campus de Barcelona

L’auge de les TIC s’expandeix a tots els àmbits de la nostra societat. La fisioteràpia, no s’ha quedat al marge d’aquesta tendència. Cada vegada més, a banda de les teràpies manuals, adquireix un major protagonisme l’aplicació de les noves tecnologies; les quals són de gran utilitat per als  diagnòstics i tractaments. Si vols aprendre en…

Read More

Would you like to learn how to use new technologies in the physiotherapy field? Study the Degree in International Physiotherapy in the Campus in Barcelona

The peak of ICT affects all spheres of our society. Physiotherapy has not been left aside from this tendency. Apart from manual therapies, there has been an increase of the central role of the new technologies, which are very useful for diagnosis and treatments. If you aim at an in-depth knowledge on all these aspects,…

Read More

Saps que a més de l’àmbit assistencial, pots dedicar-te a la docència? Estudia el Grau en Fisioteràpia Internacional al Campus de Barcelona

Avui dia, un dels sectors professionals en alça, dins l’àmbit de la fisioteràpia, és el de la docència i el desenvolupament professional acadèmic. Per tant, si t’agrada la fisioteràpia i alhora tens vocació per la docència, una bona opció és estudiar el Grau en Fisioteràpia Internacional, de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) i de…

Read More

Did you know that, apart from working in the health care field, you could make a career in teaching? Study the Degree in International Physiotherapy in the Campus of Barcelona

Nowadays, one of the growing professional sectors in physiotherapy is teaching and academic professional development. So, if you like physiotherapy and you have a calling for teaching at the same time, a good option is to study the Degree in International Physiotherapy in the School of New Interactive Technologies (ENTI-UB) and the University of Health…

Read More