SORTIDES PROFESSIONALS


Les sortides professionals a les que té accés el fisioterapeuta són àmplies i variades: traumatologia, lesions esportives, pediatria, afeccions cardiorespiratòries, ergonomia, neurologia, uro-ginecologia, reumatologia… El fisioterapeuta pot exercir de manera autònoma, o integrat en equips multidisciplinaris (clíniques , centres d’atenció primària, hospitals…). La docència i el desenvolupament professional acadèmic representen en l’actualitat un focus de gran interès en el món de la Fisioteràpia. A més, l’oferta formativa permetrà a l’alumne desenvolupar-se professionalment en el camp de l’aplicació tecnològica al camp de la Fisioteràpia, un àmbit innovador, en potència i amb ampli espectre de desenvolupament en la nostra societat, a l’aliar aspectes tan rellevants com l’atenció sanitària i les noves tecnologies.
Aviso legal y condiciones de uso