“La dinàmica de les activitats de la vida diària en adults majors institucionalitzats: estudi longitudinal de dos anys”, publicació del professor Javier Jerez

Al Grau en Fisioteràpia Internacional d’EUSES-UdG i ENTI-UB la feina de recerca és una de les branques més importants. El nostre professorat compagina la docència amb la investigació. El professor Javier Jerez Roig  n’és un exemple.

Va realitzar un estudi anomenat “La dinàmica de les activitats de la vida diària en adults majors institucionalitzats: estudi longitudinal de dos anys”. L’objectiu de l’estudi era veure la incidència  que tenia el declivi funcional, el manteniment funcional i la millora funcional en les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) d’ adults majors institucionalitzats, igual que analitzar l’evolució de la seva capacitat funcional.

L’estudi centrat a la zona de l’Amèrica Llatina, es va realitzar en dos anys i en cinc onades, amb avaluacions cada 6 mesos a residents de 10 residències geriàtriques. Avaluaven activitats com menjar, la higiene personal, banyar-se, desplaçar-se i caminar mitjançant una escala Likert de 5 punts.

La meitat dels 280 adults que van participar en l’estudi, van experimentar un declivi funcional i menys del 15% van millorar la capacitat funcional. L’activitat de menjar va patir el declivi més pronunciat, seguit per la mobilitat i les activitats de cura personal.

Si vols veure més informació i altres estudis i investigacions del professor Javier Jerez Roig segueix l’enllaç.