MODALITAT D’ESTUDIS


Els estudis en Fisioteràpia es basen en la dualitat teoricopràctica. Les classes teòriques permeten al futur fisioterapeuta l’obtenció d’eines de valoració, teràpia i disseny de tractaments. Les classes pràctiques tenen per objecte aplicar els principis teòrics de manera tècnica, així com reproduir un ambient situacional real a nivell professional, per a familiaritzar l’estudiant amb aspectes terapèutics i contextuals que trobarà en la seva incorporació al mercat laboral. A més, el Grau compta amb un important volum d’hores de pràctiques clíniques, realitzades en diferents estructures sociosanitàries, per dotar l’alumne d’un bagatge òptim. El seguiment és individualitzat, a través de l’organització de grups de pràctiques amb un volum d’alumnat assumible, per garantir la millor qualitat i seguiment docent, així com l’organització de tutories i seminaris per a monitoritzar i optimitzar el rendiment de cada alumne al llarg del curs.

El desenvolupament del Grau es subdivideix en dos semestres per curs. Cada assignatura consta d’un volum concret de crèdits que l’alumne ha de superar de manera individual, sense necessitat d’haver d’aprovar una revàlida o examen conjunt al final de cada curs acadèmic, a diferència de determinats sistemes educatius europeus.
Aviso legal y condiciones de uso