BEQUES


Com en tota institució universitària estatal, l’estudiant del Grau Interuniversitari en Fisioteràpia pot tenir accés a les beques que atorga el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport; a més, pot sol·licitar i eventualment obtenir les beques propostes i proporcionades per la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a l’alumnat procedent d’altres països i/o sistemes educatius, és aconsellable remetre als organismes ministerials corresponents per informacions relatives a beques o ajudes econòmiques associades.
Aviso legal y condiciones de uso