ACCÉS


Respecte al tràmit i consultes d’accés a la universitat, així com les informacions relatives a la preinscripció universitària, la Generalitat de Catalunya gestiona els tràmits corresponents a través de la seva pàgina web.

Paral·lelament, aquells estudiants que procedeixin de la gran majoria de sistemes educatius europeus han de completar una sèrie de tràmits administratius que conclouen amb l’obtenció d’un document de “Credencial”, amb validesa de dos anys, que els habilita per optar a aconseguir una plaça universitària. Aquest procés és aplicable tant a estudiants en possessió del títol de Batxillerat Europeu, com del Diploma de Batxillerat Internacional, o d’estudis de Batxillerat procedents de sistemes educatius d’Estats membres de la Unió Europea o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables a este respecte, en règim de reciprocitat, tal com s’estableix en l’Ordre EDU / 1161/2010, de 4 de maig (BOE núm. 111, de 7 de maig de 2010, pàgines 40.429-40.441) i en el Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau (BOE núm. 138, de 7 de juny de 2014, pàgines 43.307-43.323).
Aviso legal y condiciones de uso