FAQ’S


Per què estudiar en aquesta universitat i no en una altra?

Perquè la formació és dinàmica, orientada al món professional, i amb l’avantatge d’un doble valor afegit: l’aplicació de les noves tecnologies i la formació específica en llengua anglesa, atorgant a l’alumne diplomat un perfil professional atractiu per al món laboral. Aquest plantejament obre noves perspectives, donant un toc diferenciador i atractiu en l’espectre del mercat laboral europeu.

És un títol oficial?

Sí. Es tracta d’un títol oficial interuniversitari, expedit tant per la UB (universitat capdavantera a Catalunya, i excel·lentment considerada a Europa) com per la UdG, el que permet no només l’accés a una formació acadèmica de qualitat i d’excel·lència, sinó a múltiples programes d’intercanvi internacional, així com a la posterior ampliació i continuació d’estudis de postgrau en altres països.

¿Quines assignatures es ponderen més en la selectivitat?

Per a alumnes procedents del sistema educatiu espanyol, el més recomanable és accedir des d’un batxillerat de ciències de la salut, a l’estar fonamentat en assignatures i disciplines d’índole similar a les bases que s’estableixen en el primer curs de Fisioteràpia. No obstant això, per a alumnes procedents de sistemes educatius europeus o extraeuropeus, l’admissió a través de l’obtenció de credencial no contempla, en la major part dels casos, el tipus o l’orientació del Batxillerat realitzat.

Sóc anglès, alemany, francès… Com faig per accedir-hi?

Com s’estableix en l’apartat “Accés”, l’admissió per a estudiants de la Unió Europea sol basar-se en l’obtenció del document de “Credencial”, que trasllada i extrapola la qualificació obtinguda en la resta de sistemes europeus: Allgemeine Hochschulreife a Alemanya, Baccalauréat a França, Diploma de maturità a Itàlia, Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs a Holanda, etc.
Aviso legal y condiciones de uso