ASSIGNATURES


Idioma = I Bases mèdic-sanitaries = BMS Fisioteràpia = F Tecnologia = T
ASSIGNATURA
ESPECIALITAT
TIPOLOGÍA
CRÈDITS
I BMS F T
Primer Curs
Anatomia 1  OB  6
Anatomia 2  FB  8
Valoració en Fisioteràpia  OB  6
Biologia  FB  6
Bioquímica  OB  6
Física  FB  6
Fisiologia  FB  10
Anglès Científic FB  6
Fonaments de Fisioteràpia  OB  6
Segon Curs
Desenvolupament d’Estudis Tecnològics i Biomecànica  OB 6
Atenció sanitària bàsica  FB  4
Massoteràpia   FB  6
Introducció a la Psicologia  FB  6
Antropologia  OB 6
Afeccions Mèdic-Quirúrgiques  FB  4
Atenció en Fisioteràpia de les Lesions de l’Aparell Locomotor  FB  5
Cinesiteràpia  FB  6
Teràpia Manual  OB  4
Cadenes Musculars  OB  3
Aplicació d’Agents Físics  OB  6
Patologia Traumatològica  OB  4
Tercer Curs
Legislació, Salut Pública i Administració Sanitària  OB  6
Patologia Neurològica  OB  4
Patologia Cardio-Respiratòria  OB  3
Articulació temporo-mandibular  OB  3
Fisioteràpia Cardio-Respiratòria  OB  3
Fisioteràpia en Especialitats Clíniques  OB  10
Patologia Reumatològica  OB  3
Metodologia de la investigació en Fisioteràpia  OB  6
Pràcticum Clínic I  OB  18
Fisioteràpia en Neurologia  4
Quart Curs
Formació Optativa  OB  12
Reconeixement de Crèdits  OB  6
Pràcticum Clínic II  OP  30
Treball de Fi de Grau  OP  12
Idioma = I Bases mèdic-sanitaries = BMS Fisioteràpia = F Tecnologia = T

Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatoria, OP: OptativaAviso legal y condiciones de uso